Regulamin

Regulamin w trakcie aktualizacji.

§1 Definicje

W Regulaminie używane są następujące określenia i przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

Pracownia LUNA – działalność prowadzona przez Magdalenę Teterycz za pośrednictwem strony internetowej www.pracownialuna.com. Pracownia LUNA jest usługodawcą w zakresie projektowania i wykonywania papeterii okolicznościowej oraz odbić lakowych.

Klient – podmiot, który dokonuje zapłaty za usługi oferowane przez Pracownię LUNA.

Strona internetowa – zawartość strony internetowej www.pracownialuna.com

Formularz – podstrona strony internetowej www.pracownialuna.com zawierająca pola na dane Klienta, po których wypełnieniu i przesłaniu rozpoczyna się proces składania zamówienia. Na stronie każdego z produktów znajduje się przycisk odsyłający do odpowiedniego formularza.

Projekt – projekt papeterii wykonany dla Klienta. Projekt może być wykonany na podstawie istniejącego wzoru lub stworzony od podstaw (projekt indywidualny). Projekt w formie wizualizacji przesyłany jest Klientowi do akceptacji przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Zaliczka – kwota pobierana od Klienta przed przystąpieniem do tworzenia Projektu. Całkowita kwota do zapłaty po akceptacji Projektu zostanie pomniejszona o kwotę Zaliczki. Zaliczka jest bezzwrotna.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Papeteria – zaproszenia ślubne i okolicznościowe oraz dodatki stanowiące oprawę uroczystości sprzedawane w formie wydruków. Produkcja papeterii odbywa się na zamówienie i dopasowana jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Odbicia lakowe – wyroby z laku wykonywane przez Pracownię LUNA, sprzedawane na sztuki wraz z naklejkami do samodzielnego montażu. Jeżeli wyroby z laku są bezpośrednio połączone z zaproszeniami lub dodatkami, stanowią element Papeterii.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin ustala ogólne warunki współpracy Klienta i Pracowni LUNA oraz zamawiania Papeterii i Odbić lakowych, oferowanych przez Pracownię LUNA.

2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego treść, co potwierdza jednocześnie z przesłaniem Formularza.

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Treść znajdująca się na Stronie internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składający zamówienie za pomocą Formularza, składa ofertę kupna Papeterii lub Odbić lakowych na warunkach podanych w opisie produktu.

5. Pracownia LUNA zastrzega, iż zdjęcia znajdujące się na Stronie internetowej, są jedynie zdjęciami przykładowymi i Papeteria oraz Odbicia lakowe mogą nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na zdjęciach. Dekoracja prezentowana wraz produktami nie podlega sprzedaży w ramach zamówienia.

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pracownialuna.com w zakładce Regulamin.

§3 Zawarcie umowy

1. Prezentowana Papeteria i Odbicia lakowe sprzedawane są za pośrednictwem Internetu w formie Umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Pracownią LUNA.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza jest równoznaczne z podjęciem współpracy z Pracownią LUNA i zaakceptowaniem Regulaminu.

3. Umowa dotycząca PAPETERII zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaconej przez Klienta Zaliczki, zgodnie z wysłanym przez Pracownię LUNA (w odpowiedzi na Formularz) rachunkiem uproszczonym z danymi do przelewu.

4. Umowa dotycząca ODBIĆ LAKOWYCH zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania opłaty za zamówienie, zgodnie z wysłanym przez Pracownię LUNA (w odpowiedzi na Formularz) rachunkiem uproszczonym z danymi do przelewu.

5. Pracownia LUNA może odmówić zawarcia Umowy bez względu na przyczynę i bez obowiązku podawania przyczyn odmowy, o czym powiadomi niezwłocznie Klienta w odpowiedzi na Formularz.

6. Ceny podane na Stronie internetowej, są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki.

§4 Papeteria

1. Podane ceny Papeterii odnoszą się wyłącznie do elementów wyszczególnionych w opisie produktu.

2. Wzory Papeterii zawierają przykładowe teksty, które stanowią propozycję realizacji. Treść, kolory i materiały mogą być modyfikowane wedle życzenia Klienta.

3. Pracownia LUNA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i dostosowania cen Papeterii w zależności od charakteru oraz rodzaju zamówienia (np. w związku ze zmianą rodzaju druku lub formatu zaproszeń), o czym informuje Klienta na etapie składania zamówienia.

4. Pracownia LUNA umożliwia zamówienie próbek Papeterii, spośród wzorów znajdujących się na Stronie internetowej.

5. Zdjęcia Papeterii zamieszczone na Stronie internetowej są poglądowe i mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do rzeczywistych realizacji. W celu pewności co do kolorów, zaleca się zamówienie próbek.

§5 Proces zamawiania Papeterii

1. Klient rozpoczyna proces zamawiania przesyłając uzupełniony podstawowymi danymi Formularz znajdujący się na Stronie internetowej.

2. W odpowiedzi na Formularz Pracownia LUNA zobowiązuje się poinformować Klienta odnośnie wytycznych do przygotowania listy gości oraz zebrać inne dane i informacje niezbędne do realizacji zamówienia.

3. Klient ma prawo zgłosić chęć modyfikacji treści oraz kolorów w swoim zamówieniu wykonanym w oparciu o gotowe wzory znajdujące się na Stronie internetowej. Jeżeli tylko żądane materiały będą dostępne, zmiany zostaną wprowadzone do Projektu nieodpłatnie. Inne zmiany zostaną potraktowane jako Projekt indywidualny.

4. Pracownia LUNA nie zajmuje się korektą tekstów oraz danych przesłanych przez Klienta. Za poprawność treści odpowiedzialność ponosi Klient.

5. Pracownia LUNA nie wykonuje tłumaczeń tekstów. Dostępne języki to polski i angielski. W innych wypadkach należy wysłać gotową treść.

6. W przypadku Projektu indywidualnego, Klient może przesłać mailowo swoje inspiracje dotyczące zarówno papeterii, jak i całego klimatu uroczystości. Na ich podstawie Pracownia LUNA tworzy nowy, autorski Projekt. Pracownia LUNA nie zajmuje się odwzorowywaniem cudzych projektów.

7. Po ustaleniu szczegółów zamówienia Klient otrzymuje wycenę realizacji zamówienia oraz ustalona zostaje kwota Zaliczki.

§6 Proces projektowy

1. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia ma miejsce proces projektowy. Pracownia LUNA zobowiązuje się do przesłania Klientowi Projektu – cyfrowej wizualizacji Papeterii, w celu weryfikacji zamówienia i jego ostatecznej akceptacji.

2. Proces projektowy rozpoczyna się po zaksięgowaniu Zaliczki i trwa do 10 dni roboczych. W sezonie wzmożonej pracy lub skomplikowanego Projektu indywidualnego Pracownia LUNA zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu projektowego o kolejne 5 dni roboczych, o czym zobowiązuje się poinformować Klienta przed przyjęciem Zaliczki.

3. W wypadku braku niezbędnych informacji przy składaniu zamówienia, proces projektowy zostaje wydłużony o ilość dni potrzebnych na skompletowanie danych.

4. Projekt na podstawie dostępnych na Stronie internetowej wzorów przygotowywany jest nieodpłatnie.

5. Projekty indywidualne wyceniane są w oparciu o ich charakter i stopień skomplikowania. Cena za projekt indywidualny nie zawiera w sobie ceny za realizację zamówienia.

6. Pracownia LUNA nie udostępnia Klientom edytowalnych plików produkcyjnych oraz edytowalnych plików Projektów do samodzielnej realizacji.

7. Pracownia LUNA jako autor Projektu zastrzega sobie prawo wyłącznego realizowania zamówienia na podstawie otrzymanego przez Klienta Projektu.

8. Klient ma prawo do nieograniczonej liczby poprawek tekstowych w obrębie Projektu.

9. Klient ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia uwag niezwiązanych z tekstem do Projektu nieodpłatnie. Takie uwagi mogą dotyczyć np. układu treści, grafik (w przypadku Projektu indywidualnego), zastosowanych materiałów. Po przekroczeniu liczby darmowych poprawek i braku akceptacji jakiejkolwiek wersji projektu, za kolejne poprawki będzie naliczana opłata.

10. Na realizację poprawek do projektu zgłoszonych przez Klienta każdorazowo Pracownia LUNA ma 5 dni roboczych.

11. Po akceptacji projektu i przesłaniu kompletu danych do ewentualnej personalizacji (listy gości) Klient otrzymuje rachunek z pozostałą kwotą do zapłaty.

12. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie rozpoczyna się jego realizacja i nie ma już możliwości wprowadzania zmian.

§7 Odbicia lakowe

1. Odbicia lakowe wykonywane są ręcznie i niewielkie różnice w kształcie i kolorze pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami w obrębie jednego zamówienia są naturalne.

2. Minimalne zamówienie wynosi 10 szt.

3. Zamówienia należy składać poprzez Formularz na stronie.

4. W odpowiedzi na Formularz Klient otrzymuje rachunek uproszczony, który jest potwierdzeniem dostępności materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

5. Po zaksięgowaniu płatności rozpoczyna się realizacja zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia to 10 dni roboczych.

7. Czas wysyłki nie jest wliczony w czas realizacji zamówienia.

8. W przypadku zamówienia Odbić lakowych wraz z Papeterią, Pracownia LUNA zobowiązuje się pomóc w doborze wzoru Odbić lakowych tak, aby pasowały one do wykonanej przez Pracownię LUNA Papeterii.

§8 Płatności

1. Pracownia LUNA nie wystawia faktur VAT. Podsumowanie zamówienia jest wysyłane w formie rachunku uproszczonego. Istnieje możliwość wystawienia faktury bez VAT. Chęć otrzymania faktury bez VAT należy zgłosić w ciągu 3 miesięcy od momentu w którym dokonano płatności.

2. Dane do przelewu zawarte są w rachunku uproszonym przesyłanym drogą mailową.

3. W wyjątkowych przypadkach braku możliwości realizacji zamówienia po stronie Pracowni LUNA, pełna kwota zostanie zwrócona na konto wskazane przez Klienta w najkrótszym możliwym czasie.

§9 Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia dotyczącego PAPETERII następuje po zaakceptowaniu Projektu i dostarczeniu kompletu danych do ewentualnej personalizacji (listy gości) przez Klienta oraz zaksięgowaniu wpłaty za całość zamówienia. Pracownia LUNA przygotowuje wówczas pliki do druku, drukuje oraz kompletuje i pakuje zamówienie.

2. Realizacja zamówienia dotyczącego ODBIĆ LAKOWYCH następuje po zaksięgowaniu wpłaty za całość zamówienia. Pracownia LUNA wykonuje wówczas odbicia lakowe i pakuje zamówienie.

3. Realizacja zamówienia trwa do 10 dni roboczych z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu o kolejne 5 dni roboczych w przypadku wyjątkowo wymagających realizacji, o czym Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.

4. Czas wysyłki jest zależny od firmy kurierskiej i nie jest wliczany w czas realizacji.

5. Zamówienie dodatkowych egzemplarzy Papeterii w późniejszym czasie jest możliwe już od 1 szt. i traktowane jako kolejna realizacja – dodruk.

6. Czas realizacji dodruku wynosi 10 dni roboczych. Dodatkowa opłata związana z realizacją dodruku wyceniana jest indywidualnie i podawana do informacji po zakończeniu procesu projektowego.

7. Pracownia LUNA zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przesunięcia terminu realizacji dodruku w przypadku braku dostępnych materiałów. W takich sytuacjach Pracownia LUNA może zaproponować realizację zamówienia z zastosowaniem alternatywnych materiałów i technologii druku.

§10 Dostawa

1. Koszt wysyłki wyceniany jest indywidualnie w zależności od rozmiaru paczki i jest zgodny z cennikiem InPost.

2. Klient ma możliwość wyboru rodzaju wysyłki spośród dwóch opcji:

  • paczkomat,
  • dostawa kurierem pod wskazany adres.

3. Pracownia LUNA zobowiązuje się starannie zapakować zamówienie, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo towaru podczas transportu.

4. Klient pokrywa koszt wysyłki.

§11 Rezygnacje i zwroty

1. W wypadku braku akceptacji przygotowanego i przesłanego Projektu, Klient ma prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia. Kwota Zaliczki oraz koszt Projektu indywidualnego nie są zwracane Klientowi.

2. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z realizacji zamówienia dotyczącego PAPETERII będącego w trakcie realizacji, nie przysługuje mu zwrot kosztów zamówienia.

3. Nie ma możliwości zwrotów zamówień dotyczących PAPETERII.

4. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia dotyczącego ODBIĆ LAKOWYCH w trakcie jego realizacji. Klient ma także prawo do jego zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, bez podania przyczyny.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia dotyczącego ODBIĆ LAKOWYCH, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Pracownię LUNA.

6. W przypadku zwrotu ODBIĆ LAKOWYCH Klient ma obowiązek odesłać zamówienie na własny koszt, wybierając sposób wysyłki gwarantujący bezpieczeństwo zamówienia. Koszt zamówienia, z pominięciem kosztów wysyłki, zostanie zwrócony na konto klienta.

7. Jeżeli zwrócony towar będzie miał widoczne oznaki użytkowania lub inne uszkodzenia mechaniczne, zwrot może nie zostać przyjęty.

§12 Reklamacje

1. Klient ma prawo złożyć reklamację zarówno w przypadku zamówienia dotyczącego PAPETERII, jak i ODBIĆ LAKOWYCH.

2. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia na adres kontakt@pracownialuna.com w formie dokładnego opisu i zdjęć. W odpowiedzi na takiego maila Pracownia LUNA wyśle adres do zwrotu zamówienia.

3. Reklamacje PAPETERII zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany produkt będzie zawierał błędy, których nie było w Projekcie uprzednio zaakceptowanym przez Klienta i rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego towaru.

4. Pracownia LUNA informuje, że:

  • między projektem a wydrukiem PAPETERII mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, które zależą m.in. od ustawień danego monitora, modelu karty graficznej, ustawień kolorów w samym systemie operacyjnym. Nie jest to wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
  • poszczególne egzemplarze PAPETERII mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykończenia elementów. Nie jest to wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
  • w poszczególnych elementach PAPETERII mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane inną techniką druku oraz drukiem na różnych materiałach. Nie jest to wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

5. Reklamacje ODBIĆ LAKOWYCH zostaną uwzględnione jedynie w przypadku niezgodności towaru z jego opisem (niepoprawny wzór, całkowicie inny kolor). Odbicia lakowe wykonywane są ręcznie, dlatego drobne różnice w kształcie i odcieniach koloru pomiędzy egzemplarzami Odbić lakowych są naturalne i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń i wad technicznych, powstałe w wyniku transportu poprzez firmę kurierską, rozpatrzone zostaną na podstawie towaru będącego przedmiotem reklamacji, odesłanego na adres Pracowni LUNA.

7. Reklamowany towar należy odesłać na adres Pracowni LUNA przesyłką poleconą na własny koszt. Przesyłki wysłane na adres Pracowni LUNA za pobraniem nie będą odbierane.

8. W wypadku uznania reklamacji, Pracownia LUNA zobowiązuje się zwrócić koszty wysyłki poniesione przez Klienta w celu reklamacji towaru, oraz pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wykonaniem i przesyłką towaru do Klienta.

9. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

10. Reklamacje rozpatrywane są przez Pracownię LUNA w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru.

§12 Prawa autorskie

1. Wszelka zawartość Strony internetowej Pracowni LUNA, taka jak zdjęcia i teksty na stronie oraz Projekty prezentowane Klientowi mailowo, są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność Pracowni LUNA.

2. Utwory wskazane powyżej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez wyraźnej, pisemnej zgody Pracowni LUNA.

§13 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące współpracy między Klientem i Pracownią LUNA oraz zmian niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu Klienta i Pracowni LUNA w formie korespondencji elektronicznej.

2. Pracownia LUNA zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.